Skip to content

Taal / Language / Sprache

Op een unieke manier Bergen beter leren kennen? Dan ben je bij mij aan het goede adres! Ik vertel graag over de historie, cultuur, literatuur en/of architectuur van Bergen. Onderweg laat ik de groep oude foto’s zien op mijn iPad.

Mogelijkheden onder begeleiding van een gids:

 1. De kern van het dorp: 1 uur
 2. Ruïnekerk, Park Meerwijk met Amsterdamse School villa’s en via Kranenburgh terug: 1,5 uur
 3. Architectuurroute per fiets: 1,5 uur  (fietshuur €11,- pp)
 4. Een literaire wandeling: 1 uur
 5. Bomenwandeling met poëzie: 1 uur
 6. Tastbare herinneringen aan WOII in Bergen: 1,5 uur.

Tarieven:
1 uur:  €60,- per groep van max. 20 personen
1,5 uur:  €75,- per groep van max. 20 personen

Zonder gids – Kraak de code:

Aan de hand van 19 op te lossen vragen, wandel je zonder gids door het centrum van Bergen maar ook door Park Meerwijk, het bos en de polder.
Zo leer je spelenderwijs iets over de historie van dit mooie dorp.

Deze wandeling duurt ca. 2 uur en kan je doen met een gezelschap van 4 tot 30 personen. Je kunt namelijk ook opsplitsen in teams en tegen elkaar spelen. Uiteindelijk moet met de antwoorden de code gekraakt worden.
€10,- p.p. incl. attentie.

Graag tot ziens, see you

Want to get to know Bergen better in a unique way? Then you’ve come to the right place! I like to talk about the history, culture, literature and architecture of Bergen. Along the way I show the group old photos on my iPad.

Options accompanied by a guide:

 1. The center of the village: 1 hour
 2. Ruine Church, Park Meerwijk with Amsterdam School villa’s: 1.5 hours
 3. Architecture route by bicycle: 1.5 hours (bike rental €11.- pp)
 4. A literary walk: 1 hour
 5. Tree walk with poetry: 1 hour
 6. Tangible memories of WWII in Bergen: 1.5 hours.

Prices:
1 hour: €60.- per group of max. 20 people.
1.5 hours: €75.- per group of max. 20 people.

Without a guide – Crack the code:

Based on 19 questions to be solved, you walk without a guide through the center of Bergen, but also through Park Meerwijk, the forest and the polder.

This way you can learn something about the history of this beautiful village in a playful way.

This walk takes approximately 2 hours and can be done with a group of 4 to 30 people. You can also split into teams and play against each other. Ultimately, the code must be cracked with the answers.  €10.- p.p. incl. gift.

Nur ohne Reiseführer auf Deutsch…

Knacke den Code

Ohne Anleitung. Basierend auf 19 zu lösenden Fragen wandern Sie ohne Führer durch das Zentrum von Bergen, aber auch durch den Park Meerwijk, den Wald und den Polder.
Auf diese Weise können Sie auf spielerische Weise etwas über die Geschichte dieses schönen Dorfes erfahren.

Diese Wanderung dauert etwa 2 Stunden und kann mit einer Gruppe von 4 bis 30 Personen durchgeführt werden. Sie können sich auch in Teams aufteilen und gegeneinander spielen. Letztlich muss mit den Antworten der Code geknackt werden. €10,- p.P. inkl. Geschenk.

Bis bald.

Back To Top